Celá myšlenka uspořádat turnaj takového rozsahu vznikla v říjnu 2014,

kdy jsme na našem stadionu uspořádali mini turnaj 6 týmů.

Jelikož ohlasy zúčastněných mužstev byly velmi pozitivní, bylo rozhodnuto,

že v příštím roce uspořádáme nultý ročník velkého mezinárodního turnaje.

Doufáme, že tedy založíme tradici a vždy v jarních měsících se

v našem městě setkají špičkové fotbalové mužstva.

Sportovní akce tohoto rozsahu by měla být výjimečnou událostí 

a to jak po stránce sportovní, tak i kulturně společenské.

Chceme zde prezentovat naše město, klub, kraj a celé Valašsko. 

Po sportovní stránce by měl být přínos turnaje značný.

Na našich hřištích budeme moci sledovat jedny z nejlepších klubů

z Čech, Moravy a Slovenska . 

Jedním z důvodů proč se náš tým pouští do podobné akce, je i to,

že se nám právě v ročníku 2005 sešla vynikající parta 

skvělých kluků fotbalistů a také rodičů. 

Pokud jde o rodiče, tak máme naprostou jistotu, že se do celé akce zapojí

s plným nasazením a budou tvořit základ organizačního týmu.

 


 

Propozice

Rozlosování

Stadion